Espanjan jatkokurssi I 5 op (OY) - AY905028Y

Verkossa

Español intermedio 1

Aika

Syksy 2024, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Espanjan alkeiskurssi I ja II tai vastaavat tiedot omaavat henkilöt

Ilmoittautuminen

Avautuu myöhemmin tällä sivulla

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena syksyllä 2024. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Edeltävät opinnot:
Espanjan alkeiskurssi I ja II tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

FM Tiia-Liisa Ylitörmänen

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on kehittää kielitaidon eri osa-alueita. Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä tilanteissa, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Hän ymmärtää helpohkoja tekstejä, osaa ilmaista mielipiteensä ja selviytyy hyvin lyhyissä keskusteluissa. Hänellä on hyvät tiedot Espanjan kulttuurista ja elämästä, hän ymmärtää espanjankielisten maiden kulttuurillista, historiallista ja kielellistä moninaisuutta.

Sisältö

Kurssilla syvennetään perussanastoa erityisesti asumiseen, perheeseen, opiskeluun, matkailuun ja työelämään liittyen. Rakenteista kerrataan ja syvennetään menneen ajan aikamuotojen hallintaa. Uusina asioina tutustutaan esimerkiksi pluskvamperfektiin, konditionaaliin ja subjunktiivin preesensiin.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1.

Toteutustavat
Opetustunnit 2 x 90 min./viikko (yht. 52 t). Säännöllinen opetukseen valmistautuminen ja etätehtäviä (83 t). Opiskelijan työtä yhteensä 135 tuntia.

Suoritustavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja kurssiin liittyvät kokeet.

Arviointi
Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus ja loppukoe. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta, https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Tentti
Tentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit pidetään Moodlessa. Ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautuminen uusintatentteihin suoraan opettajalle viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Oppimateriaali
Kimmo Kontturi, Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. 9. uud.p., Finn Lectura 2017 tai uudempi painos. (Vanhempi painos ei käy.)

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Hinta

160 €

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin tällä sivulla. Voit halutessasi jättää yhteystietosi ja saat ilmoituksen, kun ilmoittautuminen kurssille avautuu.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.