Espanjan jatkokurssi II 5 op (OY) - AY905029Y

Verkossa

Español intermedio 2

Aika

Kevät 2025, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Paikka

Verkossa

Esitietovaatimukset

Espanjan alkeiskurssi I ja II sekä Espanjan jatkokurssi I

Ilmoittautuminen

Avautuu myöhemmin tällä sivulla

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena keväällä 2025. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin tällä sivulla.

Kohderyhmä

Esitietovaatimukset:
Espanjan alkeiskurssi I ja II sekä espanjan jatkokurssi I

Kouluttaja

FM Tiia-Liisa Ylitörmänen

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on kehittää ja parantaa suullista ja kirjallista tuottamista, kehittää kuullun ymmärtämistä ja laajentaa sanavarastoa. Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä arkipäivän tilanteissa mm. ilmaista ja perustella mielipiteensä. Hän ymmärtää yleiskielistä tekstiä tutuista aihepiireistä, pystyy tuottamaan yhtenäistä tekstiä itseään kiinnostavista aiheista. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja espanjankielisten maiden kulttuurien välillä. Hän ymmärtää espanjankielisen kieli- ja kulttuurialueen moninaisuuden merkityksen. Hän osaa viestiä erilaisissa arkipäivän tilanteissa kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet huomioiden.

Sisältö

Kurssilla tehdään rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia muun muassa seuraavista aiheista: työnhaku, ympäristö ja sen suojelu, tulevaisuuden suunnitelmat, ruoka- ja elokuvakulttuuri.

Rakenteista syvennetään ser- ja estar-verbien ja passiivin hallintaa sekä relatiivipronominin käyttöä. Uutena asiana harjoitellaan esimerkiksi subjunktiivin menneen ajan aikamuotoja ja niiden käyttöä.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1

Toteutustavat
Kontaktiopetus (52 t), säännöllinen opetukseen valmistautuminen ja etätehtäviä (83 t). Opiskelijan työtä yhteensä 135 tuntia.

Suoritustavat
Säännöllinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %), aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja kurssiin liittyvät kokeet.

Arviointi
Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus ja loppukoe. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta, https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Tentti
Tentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tentit pidetään Moodlessa. Ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautuminen uusintatentteihin suoraan opettajalle viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Oppimateriaali
Kimmo Kontturi, Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. 9. uud.p., Finn Lectura 2017 tai uudempi painos. (Vanhempi painos ei käy.)

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Hinta

160 €

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin tällä sivulla. Voit halutessasi jättää yhteystietosi ja saat ilmoituksen, kun ilmoittautuminen kurssille avautuu.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.