Espanjan jatkokurssi III 5 op (OY) - AY00AR58

Verkossa

Español intermedio 3

Aika

Kevät 2025, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Espanjan alkeiskurssit I ja II sekä Espanjan jatkokurssit I ja II suorittaneet henkilöt

Ilmoittautuminen

Avautuu myöhemmin tällä sivulla

Hinta

170 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena keväällä 2025. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Esitietovaatimukset:
Espanjan alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssit I ja II tai vastaavat tiedot.

Kouluttaja

MA Maria Alexaki

Tavoitteet

Opiskelija osaa keskustella tavanomaisissa puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin verran myös oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan ymmärrettävää ja sujuvaa tekstiä, osaa kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Espanjan kulttuurista, elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajankohtaisista tapahtumista, käyttää laajempaa sanavarastoaan puhetilanteissa ja kirjoituksessa ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä. Kerrataan ja syvennetään kieliopin rakenteita.

Sisältö

Kurssilla tehdään rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Subjunktiivin aikamuodot ja indikatiivin menneen ajan aikamuodot.

Toteutustavat
52 tuntia kontaktiopetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä. Opiskelijan työtä yhteensä 133 tuntia.

Suoritustavat
Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen.

Arviointi
1–5/HYL. Jatkuva arviointi. Tuntiaktiivisuus ja loppukoe. Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1–5. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta. https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Oppimateriaali
¡Avanzamos! (2020). Hernández M., Kontturi K., Kuokkanen-Kekki M. & Palmujoki K. Finn Lectura.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Hinta

170 €

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin tällä sivulla. Voit halutessasi jättää yhteystietosi ja saat ilmoituksen, kun ilmoittautuminen kurssille avautuu.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.