Estetiikka ja taiteen teoria 5 op (JY)

Aika ja paikka

Ylivieska, Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Kaikki taidehistoriasta- ja taidekasvatuksesta kiinnostuneet ilman pohjakoulutusta.

Kouluttaja

Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
*Tuntee länsimaisen estetiikan kehityksen pääpiirteet
* Ymmärtää taiteen ja sen teorian vuorovaikutteisen suhteen sekä
* Tunnistaa ja pystyy erittelemään esteettisistä ja taiteenb arvoista esitettyjä argumentteja.

Sisältö

SUORITUSTAVAT:

Luennot ja tehtävät ja itsenäiset tehtävät tai kirjatentti.
Tarkemmat ohjeet ilmoittautuneille.

KIRJALLISUUS:
BREDIN& SANTORO-BRIENZA: Philosophies of Art and Beauty
Eaton, Estetiikan ydinkysymyksiä
Seppä& Reiners (toim): Estetiikan klassikot (valikoiden)

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru