Estetiikka ja taiteen teoria 5 op (JY)

Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska, Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Kaikki taidehistoriasta- ja taidekasvatuksesta kiinnostuneet ilman pohjakoulutusta.

Kouluttaja

Jyväskylän avoimen yliopiston opettajat.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
*Tuntee länsimaisen estetiikan kehityksen pääpiirteet
* Ymmärtää taiteen ja sen teorian vuorovaikutteisen suhteen sekä
* Tunnistaa ja pystyy erittelemään esteettisistä ja taiteenb arvoista esitettyjä argumentteja.

Sisältö

SUORITUSTAVAT:

Luennot ja tehtävät ja itsenäiset tehtävät tai kirjatentti.
Tarkemmat ohjeet ilmoittautuneille.

KIRJALLISUUS:
BREDIN& SANTORO-BRIENZA: Philosophies of Art and Beauty
Eaton, Estetiikan ydinkysymyksiä
Seppä& Reiners (toim): Estetiikan klassikot (valikoiden)