Etiikan perusteet 5 op (OY) - AY700679P

20.05.2024–28.10.2024 Verkossa

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja kykenee analysoimaan eettisiä ongelmia niiden perusteella. Opiskelija kykenee selittämään kriittisesti myös maailmanlaajuisia eettisiä ongelmia ja määrittelemään monikulttuurisuuden eettisiä haasteita.

Sisältö

Etiikan peruskäsitteet ja -suuntaukset.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksen esseenä, hänen tulee sopia asiasta erikseen opettajan kanssa.

Tentti ma 24.6.2024 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 16.9.2024 klo 17.0020.00
2. uusinta ma 28.10.2024 klo 17.0020.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 05. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

  • Pietarinen Juhani ja Poutanen Seppo: Etiikan teorioita
  • Sihvola Juha: Maailmankansalaisen etiikka

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta viimeistään 26.4.2024:
https://www.ppkyo.fi/fi/elamankatsomustieto-perusopinnot-25-op-oy-aya113301/