Etiikan perusteet 5 op (OY) - AY700679P

05.11.2024–08.09.2025 Verkossa

Aika ja paikka

5.11.24–8.9.25 välisenä aikana

Jakson aloitusluento järjestetään ti 5.11.24 klo 17.00–17.45 Zoomissa (ei tallenneta). Osallistuminen aloitusluennolle on vapaaehtoista.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja kykenee analysoimaan eettisiä ongelmia niiden perusteella. Opiskelija kykenee selittämään kriittisesti myös maailmanlaajuisia eettisiä ongelmia ja määrittelemään monikulttuurisuuden eettisiä haasteita.

Sisältö

Etiikan peruskäsitteet ja -suuntaukset.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Verkkotentin tai esseepalautuksen ajankohta
Tentti ma 9.12.24 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 17.3.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 8.9.25 klo 17.00–20.00

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus

  • Pietarinen Juhani ja Poutanen Seppo: Etiikan teorioita.
  • Sihvola Juha: Maailmankansalaisen etiikka.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta.