Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op (OY) - AY700630A

13.01.2025–22.09.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy keskeisiin etiikan, moraali- ja yhteiskuntafilosofian suuntauksiin ja teorioihin.

Sisältö

Etiikka, moraali- ja yhteiskuntafilosofia

Esitietovaatimukset  
Suositus: Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa (700628P)

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotenttinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksen esseenä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Tentti ma 13.1.25 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 14.4.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 22.9.25 klo 17.00–20.00

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus

  • Shafer-Landau, Russ 2015. The Fundamentals of Ethics. 3rd ed.. New York: Oxford U.P.
  • Christman, John 2002. Social and Political Philosophy. A Contemporary Introduction. London: Routledge.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään opintokokonaisuuden pääsivun kautta.