Filosofian erikoisalat 5 op (OY) - AY700626A

18.03.2024–28.10.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa syventävän käsityksen jostain filosofian erikoisalasta ja sen ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 18.3.24 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 20.5.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 28.10.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Yksi seuraavista erikoisaloista ja vastaava kirjallisuus:

a) metafysiikka: Juti, R. 2019. Lyhyt metafysiikan historia. [Helsinki]: Gaudeamus.

(b) tieteenfilosofia: Cover, J.A. & Curd, Martin. 1998. Philosophy of Science. The Central Issuies. (Sivumäärät sovittava erikseen)

(c) tietoteoria. Moser, K. Paul. 2005. The Oxford Handbook of Epistemology. Oxford: Oxford UP. (sivut 1-434).

(d) erityistieteiden filosofia: Heisenberg, Werner. 2000. Fysiikka ja filosofia. Helsinki: Art House TAI Sintonen, Matti. 1998. Biologian filosofian näkökulmia. Helsinki: Gaudeamus TAI Meurman-Solin, Anneli ja Pyysiäinen, Ilkka (toim.). 2005. Ihmistieteet tänään TAI Jarvie, Ian C. ja Zamora-Bonilla, Jesus (toim). 2011. The SAGE Handbook of the Philosophy of Social Sciences.

(e) ympäristöfilosofia: Oksanen, Markku ja Rauhala-Hayes, Marjo. 1997. Ympäristöfilosofia. Kirjoituksia ympäristöfilosofian eettisistä perusteista. Helsinki: Gaudeamus. TAI Väyrynen, Kari. 2006. Ympäristöfilosofian historia Maaäitimyytistä Marxiin. Eurooppalaisen filosofian seura. TAI Kyllönen, Simo ja Oksanen, Markku (toim.). 2020. Ilmastonmuutos ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. TAI Aaltola, Eliisa. 2013. Johdatus eläinfilosofiaan. Helsinki: Gaudeamus.

(f) filosofinen estetiikka: Määttänen, Pentti. 2012. Taide maailmassa: Pragmatistisen estetiikan lähtökohtia. Helsinki. Gaudeamus. TAI Vuorinen, Jyri. 1996. Estetiikan klassikoita. Helsinki: SKS.

(g) mielenfilosofia: Heil, John. 2019. A Philosophy of Mind. Contemporary Introduction. New York: Routledge.

(h) uskonnonfilosofia: Helenius, Timo jne (toim). 2003. Uskonnonfilosofia. Helsinki: Gaudeamus.