Filosofian erikoisalat 5 op (OY) - AY700626A

17.03.2025–03.11.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa syventävän käsityksen jostain filosofian erikoisalasta ja sen ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotenttinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksen esseenä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Tentti ma 17.3.25 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 19.5.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 3.11.25 klo 17.00–20.00

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus

Valitse yksi seuraavista erikoisaloista ja vastaava kirjallisuus:

a) Metafysiikka: Juti, R. 2019. Lyhyt metafysiikan historia. [Helsinki]: Gaudeamus.

(b) Tieteenfilosofia: Cover, J.A. & Curd, Martin. 1998. Philosophy of Science. The Central Issuies. (Sivumäärät sovittava erikseen)

(c) Tietoteoria: Moser, K. Paul. 2005. The Oxford Handbook of Epistemology. Oxford: Oxford UP. (sivut 1434).

(d) Erityistieteiden filosofia: Heisenberg, Werner. 2000. Fysiikka ja filosofia. Helsinki: Art House TAI Sintonen, Matti. 1998. Biologian filosofian näkökulmia. Helsinki: Gaudeamus TAI Meurman-Solin, Anneli ja Pyysiäinen, Ilkka (toim.). 2005. Ihmistieteet tänään TAI Jarvie, Ian C. ja Zamora-Bonilla, Jesus (toim). 2011. The SAGE Handbook of the Philosophy of Social Sciences.

(e) Ympäristöfilosofia: Oksanen, Markku ja Rauhala-Hayes, Marjo. 1997. Ympäristöfilosofia. Kirjoituksia ympäristöfilosofian eettisistä perusteista. Helsinki: Gaudeamus. TAI Väyrynen, Kari. 2006. Ympäristöfilosofian historia Maaäitimyytistä Marxiin. Eurooppalaisen filosofian seura. TAI Kyllönen, Simo ja Oksanen, Markku (toim.). 2020. Ilmastonmuutos ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. TAI Aaltola, Eliisa. 2013. Johdatus eläinfilosofiaan. Helsinki: Gaudeamus.

(f) Filosofinen estetiikka: Määttänen, Pentti. 2012. Taide maailmassa: Pragmatistisen estetiikan lähtökohtia. Helsinki. Gaudeamus. TAI Vuorinen, Jyri. 1996. Estetiikan klassikoita. Helsinki: SKS.

(g) Mielenfilosofia: Heil, John. 2019. A Philosophy of Mind. Contemporary Introduction. New York: Routledge.

(h) Uskonnonfilosofia: Helenius, Timo jne (toim). 2003. Uskonnonfilosofia. Helsinki: Gaudeamus.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään opintokokonaisuuden pääsivun kautta.