Filosofian tutkimusseminaari 5 op (OY) - AY700627A

14.01.2025–06.05.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Yhteiset seminaari-istunnot Zoomissa, mikäli osallistujia on riittävästi. Muussa tapauksessa itsenäisenä tehtävänä.

Ti 14.1.25 klo 17.0018.30
Aloitusistunto

Ti 11.2.25 klo 17.00–18.30
Tutkimussuunnitelmien esittely

Ti 15.4. ja 6.5.25 klo 17.00–20.00
Töiden käsittely

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy filosofisen tutkielman tekemiseen ja kriittiseen keskusteluun jonkin ajankohtaisen tutkimusteeman kautta

Sisältö

Tutkielman laatiminen ja seminaari-istunnot.

Huomioitavaa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu kokonaisuuden pääsivulle myöhemmin: www.ppkyo.fi/fi/filosofia-aineopinnot-35-op-oy/