Filosofian tutkimusseminaari 5 op (OY) - AY700637A

16.01.2024–07.05.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Yhteiset seminaari-istunnot Zoomissa, mikäli osallistujia on riittävästi. Muussa tapauksessa itsenäisenä tehtävänä.

ti 16.1.24 klo 17.00-18.30
aloitusistunto

ti 13.2.24 klo 17.00-18.30
tutkimussuunnitelmien esittely

ti 16.4. ja 7.5.24 klo 17.00-20.00
töiden käsittely

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy filosofisen tutkielman tekemiseen ja kriittiseen keskusteluun jonkin ajankohtaisen tutkimusteeman kautta

Sisältö

Tutkielman laatiminen ja seminaari-istunnot.