Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op (UEF)

Aika ja paikka

16.3.2019  -  31.5. 2019 tai kurssin voi valita keväällä 2020.

Kouluttaja

Prof  Anna-Maija Pietilä

Tavoitteet

Opintojakosn suoritettuaan opiskelija on perehtynyt terveyden edistämisen globaaleihin strategioihin, tuntee kansainvälisten järjestöjen ja organisaatioiden roolin terveyden edistämisessä, tunnistaa terveyden univeraalin näkyvyyden eri toimintaympäristöissä, arvioi terveyden edistämistä ympäristöterveyden lähtökohdista, arvioi e-terveyden mahdollisuuksia tulevaisuuden terveydenhuollossa, analysoi globaalin terveyden edistämisen  tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Sisältö

* Terveyden edistämisen globaaleja strategioita
* EU:n rooli ja WHO:n rooli terveyden edistämisessä
* Terveyden universaali näkyvyys
* Ympäristöterveyden ajankohtaisia kysymyksiä
* E-terveys osana tulevaisuuden terveyden edistämistä
* Kirjallisuus: Ilmoitetaan opintojaksolla

Suorotustapa: Verkko-opinnot.
Kirjallisuus/ Oppimateriaali : Ilmoitetaan opintojaksolla.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru