Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op (OY) - AY700681P

08.01.2025–06.10.2025 Verkossa

Aika ja paikka

8.1.25–6.10.25 välisenä aikana

Jakson aloitusluento järjestetään ke 8.1.25 klo 17.00–17.45 Zoomissa (ei tallenneta). Osallistuminen aloitusluennolle on vapaaehtoista.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisiä ajankohtaisia globaaleja ongelmia, niitä koskevaa keskustelua ja niihin esitettyjä ratkaisuehdotuksia. Opiskelija tuntee nationalismin problematiikkaa ja nationalismin historiaa.

Sisältö

Tutustuminen globaaleihin ongelmiin ja niihin esitettyihin ratkaisumalleihin sekä nationalismin historiaan ja problematiikkaan.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Verkkotentin tai esseepalautuksen ajankohta
Tentti ma 3.2.25 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 5.5.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 6.10.25 klo 17.00–20.00

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus

  • Göran Therborn: Maailma. Aloittelijan opas.
  • Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta.