Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op (OY) - AY700681P

08.01.2024–07.10.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ma 8.1.24 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisiä ajankohtaisia globaaleja ongelmia, niitä koskevaa keskustelua ja niihin esitettyjä ratkaisuehdotuksia. Opiskelija tuntee nationalismin problematiikkaa ja nationalismin historiaa.

Sisältö

Tutustuminen globaaleihin ongelmiin ja niihin esitettyihin ratkaisumalleihin sekä nationalismin historiaan ja problematiikkaan.

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 5.2.24 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 6.5.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 7.10.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus
- Göran Therborn: Maailma. Aloittelijan opas
JA
- Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit.