Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op (OY) - AY700681P

20.05.2024–11.11.2024 Verkossa

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisiä ajankohtaisia globaaleja ongelmia, niitä koskevaa keskustelua ja niihin esitettyjä ratkaisuehdotuksia. Opiskelija tuntee nationalismin problematiikkaa ja nationalismin historiaa.

Sisältö

Tutustuminen globaaleihin ongelmiin ja niihin esitettyihin ratkaisumalleihin sekä nationalismin historiaan ja problematiikkaan.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksen esseenä, hänen tulee sopia asiasta erikseen opettajan kanssa.

Tentti ma 19.8.2024 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 30.9.2024 klo 17.0020.00
2. uusinta ma 11.11.2024 klo 17.0020.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 05. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

  • Göran Therborn: Maailma. Aloittelijan opas.
  • Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta viimeistään 26.4.2024:
https://www.ppkyo.fi/fi/elamankatsomustieto-perusopinnot-25-op-oy-aya113301/