Grammatik II, 5 op (OY) - ay00AG29

08.02.2024–02.05.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Etäopetus

Klo 16.30 - 18.00 seuraavasti:
to 8.2. Paula Rossi
to 15.2. Marjo Ohtamaa
to 22.2. Kirsi Lepistö
to 29.2. Paula
to 14.3. Marjo
to 21.3. Kirsi
to 4.4. Kirsi
to 11.4. Marjo
to 18.4.24 Paula

Kouluttaja

FT Paula Rossi
FM Marjo Ohtamaa
FL Kirsi Lepistö

Tavoitteet

De studerande kan tillämpa och diskutera grammatiska regler och begrepp på olika sorters övningsmaterial.

Sisältö

Fördjupning i valda delar av grammatiken. Tyngdpunkten ligger på de grammatiska konstruktioner som brukar vålla svårigheter.

Esitietovaatimukset
Grammatik I

Toteutustavat

  • Kontaktundervisning, övningar, inlämningsuppgifter, grupp- och självständigt arbete
  • Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter

Tentti
To 2.5.24 klo 16.30 (2 t)

Kirjallisuus
Itsenäisesti luettava kirja on Språkriktighetsboken. Sivut ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi
0-5