Haastavien asiakkaiden kohtaaminen turvallisesti ja rakentavasti - käytännönläheinen koulutuspäivä

05.05.2025 Kuusamo

Aika ja paikka

Ma 5.5.24 klo 9.00–16.00

Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin koulutuskutsussa, joka lähetetään osallistujille ilmoittautumisen jälkeen sähköpostilla.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu asiakaspalvelutehtävissä toimiville eri alojen ammattilaisille, jotka kohtaavat haastavia asiakaspalvelutilanteita työssään.

Kouluttaja

Turvallisuusasiantuntija Jenni Lindgren

Lindgrenillä on pitkä ja monipuolinen kokemus turvallisuusalalta eri tehtävistä. Hän on toiminut mm. poliisina, turvatarkastajana lentokentillä, järjestyksenvalvojana sekä turvallisuusasiantuntijana eri projekteissa. Lisäksi hän toimii järjestyksenvalvojien kouluttajana ja on kouluttanut haastavien asiakkaiden ja tilanteiden kohtaamiseen eri alojen ammattilaisia mm. kesäyliopistossa.

Sisältö

  • Haastavan omaisen/asiakkaan kohtaaminen ja tilanteessa toimiminen
  • Roolit eri työtilanteissa ja haastavat henkilöt työssä
  • Fyysinen ja henkinen väkivalta sekä niihin liittyvä lainsäädäntö
  • Työkaluja ja toimintaohjeita työelämän haastaviin kohtaamisiin
  • Turvallisuusriskit ja niiden kartoittaminen työyhteisössä
  • Tärkeät turvataidot työyhteisössä
  • Case-harjoituksia päivän teemoihin liittyen

Koulutukseen osallistuja ymmärtää edellä olevien asioiden merkityksen työssään, saa työkaluja haastavissa tilanteissa toimimiseen sekä osaa kiinnittää huomioita työympäristön turvallisuuteen ja työympäristön turvallisuutta uhkaaviin tekijöihin.

Koulutus toteutetaan luentona ja käytännön harjoitteluina. Koulutuksessa käydään läpi myös teemoihin liittyviä esimerkkitapauksia työelämästä.

Osallistujat voivat lähettää ennakkoon kuvauksia haasteellisista tilanteista, joiden pohjalta kouluttaja räätälöi koulutuspäivän sisältöä tarkemmin. Tästä ohjeistetaan tarkemmin koulutuskutsussa.

Hinta

135 € sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin sekä lounaan

Ilmoittaudu

21.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi