HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op (LY)

15.02.2024–16.03.2024 Oulu

Aika ja paikka

To-pe 15.-16.2. klo 16.30-19.00
La 17.2. klo 9.15-11.45
To-pe 14.-15.3. klo 16.30-19.00
La 16.3.2024 klo 9.15-11.45

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena.

Kouluttaja

HTM Ilkka Salmi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa johtamisen psykologian lähtökohdat ja tutkimuskohteet tieteenalana
- tunnistaa johtamisen psykologian tutkimuksen merkityksen työyhteisöjen kehittämisen kannalta
- hahmottaa johtamisen psykologian kannalta keskeisiä ihmis- ja persoonallisuuskäsityksiä
- hahmottaa lähtökohtia kokemuksen tutkimukseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään johtamisen psykologiaan tieteenalana. Opintojakson aikana käydään läpi johtamisen psykologian keskeiset tutkimukselliset lähtökohdat ja soveltamiskohteet työelämässä. Opintojaksolla perehdytään johdannonomaisesti johtamisen psykologian erityiskysymyksiin, kuten ihmis- ja persoonallisuuskäsityksiin sekä kokemuksen tutkimukseen.

Suoritustavat

Opintojakson aikana ilmoitettava kirjallinen tehtävä.
Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa kirjatenttinä.

Toteutustavat

Luennot ja pienryhmätyöskentely (18 h) sekä kirjallinen tehtävä.

Tenttiajat

Ti 2.4., ma 13.5. tai ma 17.6.2024 klo 17.00-21.00, toteutetaan Moodle-tenttinä.
Kirjallisten tehtävien palautus samoina päivinä

Oppimateriaalit

Tarkentuu myöhemmin

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.