Historianfilosofia 5 op (OY) - AY700631A

11.12.2023–09.09.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy historianfilosofiaan alana ja johonkin sen nykyajan suuntaukseen.

Sisältö

Historianfilosofia

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 11.12.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 11.3.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 9.9.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

LUETTAVA KAKSI KIRJAA

1) VALITSE TOINEN SEURAAVISTA:
- Day, Mark. 2008. Philosophy of History. London: Bloomsbury.
TAI
- Chiel van Den Akker. 2020. The Modern Idea of History and its Value. An Introduction. Amsterdam: Amsterdam University Press.

2) VALITSE LISÄKSI YKSI SEURAAVISTA:
- Gorman, Jonathan. 2014. Historical Judgment. Oxon: Routledge.
- Kuukkanen, Jouni-Matti 2015. Postnarrativist Philosophy of Historiography. Basingstoke: Palgrave.
- Kuukkanen, Jouni-Matti (toim.). 2020. Philosophy of History. Twenty-First Century Perspectives.  London: Bloomsbury.
- Pihlainen, Kalle.  2017. Constructivism and a Politics of the Past. London: Routledge.
- Roth, Paul. 2020. The Philosophical Structure of Historical Explanation. Evanston: Northwestern University Press.
- Tucker, Aviezer. 2004. Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography. Cambridge: Cambridge UP.
- Van den Akker, Chiel. 2018. The Exemplifying Past: A Philosophy of History. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Väyrynen, Kari ja Pulkkinen Jarmo. Historian filosofia. Tampere: Vastapaino.