Historianfilosofia 5 op (OY) - AY700631A

09.12.2024–08.09.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy historianfilosofiaan alana ja johonkin sen nykyajan suuntaukseen.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Tentti ma 9.12.24 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 10.3.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 8.9.25 klo 17.00–20.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

Valitse suoritettavaksi kaksi kirjaa alla olevista vaihtoehdoista.

Toinen seuraavista:

  • Day, Mark. 2008. Philosophy of History. London: Bloomsbury.
  • Chiel van Den Akker. 2020. The Modern Idea of History and its Value. An Introduction. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Sekä lisäksi yksi seuraavista:

  • Gorman, Jonathan. 2014. Historical Judgment. Oxon: Routledge.
  • Kuukkanen, Jouni-Matti 2015. Postnarrativist Philosophy of Historiography. Basingstoke: Palgrave.
  • Kuukkanen, Jouni-Matti (toim.). 2020. Philosophy of History. Twenty-First Century Perspectives.  London: Bloomsbury.
  • Pihlainen, Kalle.  2017. Constructivism and a Politics of the Past. London: Routledge.
  • Roth, Paul. 2020. The Philosophical Structure of Historical Explanation. Evanston: Northwestern University Press.
  • Tucker, Aviezer. 2004. Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography. Cambridge: Cambridge UP.
  • Van den Akker, Chiel. 2018. The Exemplifying Past: A Philosophy of History. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Väyrynen, Kari ja Pulkkinen Jarmo. Historian filosofia. Tampere: Vastapaino.

Huomioitavaa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu kokonaisuuden pääsivulle myöhemmin: www.ppkyo.fi/fi/filosofia-aineopinnot-35-op-oy/