Hyvän kouluarjen rakennuspalikat

05.11.2024 Verkossa

Miten koulun aikuiset voivat tukea lasten oppimista ja kehitystä

Aika

Ti 5.11.2024 klo 16.30-19.30

Paikka

Verkossa

Kenelle

Opettajat ja ohjaajat

Ilmoittautuminen

17.10.2024 mennessä

Hinta

65 e

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Teija Pitkänen
teija.pitkanen@raahe.fi, puh. 040 1308103

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan Zoomissa ti 5.11.2024 klo 16.30-19.30. Tarkemmat tiedot Zoomin käytöstä ja linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille muutama päivä ennen koulutuspäivää.

Kohderyhmä

Perus- ja esiopetuksen henkilöstö: opettajat, ohjaajat ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät.

Kouluttaja

Erityisopettaja Aulikki Uski.
Aulikki Uskilla on monipuolinen kokemus opetustehtävistä ja paljon ajankohtaisia esimerkkejä, jotka lähtevät koulun arkitodellisuudesta. Hän on kirjoittanut yhdessä Keijo Tahkokallion kanssa kirjan "Kuka kasvattaisi lapsesi?", joka on julkaistu vuonna 2024. Aulikki Uski haastaa kasvatuksen ja koulumaailman vallitsevia trendejä ja osoittaa käytännön esimerkkien avulla, millaisia seurauksia niillä on.

 

Kouluttaja Aulikki Uski

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millaiset asiat tukevat lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia ja mitkä ovat keskeisiä tekijöitä toimivan kouluarjen rakentamisessa. Opettajat ja ohjaajat saavat tukea ja käytännön neuvoja niin omaan opetus- ja kasvatustyöhönsä koulun arjessa kuin myös huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Sisältö

Koulutuksen aikana pohditaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten koulun ja kotien arki on muuttunut viime vuosina ja mitä siitä on seurannut?​​​
  • Millä konkreettisilla tavoilla koulu voi tukea niin yleis- kuin erityisopetuksenkin oppilaiden oppimista ja kehitystä?
    • Millaisiin asioihin opetuksessa tulisi keskittyä?
    • ​​​​​Miten sosiaalisia suhteita ja muuta kehitystä parhaiten tuetaan?
  • Miten saada yhteistyö huoltajien kanssa toimimaan?
  • Mikä tukee opettajien omaa jaksamista?

Lisäksi kuullaan tapausesimerkkejä ja konkreettisia vinkkejä kouluarjen pulmatilanteisiin.

Hinta

65 euroa, sisältää koulutuksen ja materiaalin.

Ilmoittaudu

17.10.2024 mennessä alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.