Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan perusteet 20 op

06.10.2023–03.05.2024 Oulu

Aika

6.10.23–3.5.24

Paikka

Oulu

Kenelle

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille

Ilmoittautuminen

13.9. mennessä

Hinta

1790 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

Perjantaisin 6.10., 10.11. ja 8.12.2023 klo 13.30–19.30 Oulu

Perjantaisin 19.1., 9.2., 22.3., ja 3.5.2024 klo 13.30–19.30 Oulu

Koulutuspaikka kerrotaan tarkemmin kutsussa. Koulutus koostuu 7 lähiopetuspäivästä sekä itsenäisestä opiskelusta verkko-opintoina.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, esimerkisi koulukuraattoreille tai -psykologeille, opinto-ohjaajille, nuoriso-ohjaajille, sosiaalialan työntekijöille tai mielenterveyden parissa työskenteleville.

Kouluttaja

Pääkouluttajana toimii Susanna Heikari
Kasvatustieteiden maisteri, KM
Positive Education Oy:n osakas, kouluttaja ja kehittäjä
Sertifioitu CFM-Mindfulnessohjaaja
Luokanopettaja
Steinerpedagogi
MB Master Coach
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
Hyvinvointiopetuksen kehittäjä
Yli 10 vuoden kokemus opettajan ja kouluttajan työstä eri aihealueiden tiimoilta

Muita kouluttajia ovat Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen, Sanna Kumpu ja Päivi Kärki.

Tavoitteet

Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija osaa mm.

 • analysoida, esitellä ja soveltaa positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmentavan vuorovaikutuksen sisältöjä, teorioita ja menetelmiä asiantuntevasti
 • toteuttaa omaa opetustaan ja ohjaustaan positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen menetelmillä
 • johtaa omaa hyvinvointiaan sekä soveltaa positiivisen psykologian tieteen mukaisia hyvinvointi-interventioita omaan elämäänsä
 • suunnitella, kehittää ja luoda oppilaiden ikä- ja taitotasoon sopivia erilaisiin laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyviä tuntisuunnitelmia, opetustuokioita, oppisisältöjä ja oppitunteja
 • suositella erilaisia hyvinvointi-interventioita ja -harjoituksia sekä vakuuttaa ammatillista ympäristöä hyvinvointitaitojen ja positiivisen pedagogiikan tärkeästä asemasta oppimisen tukena.

Lue tarkemmat osaamistavoitteet täältä.


Suoritustavat ja arviointikriteerit

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen lähikoulutuspäivien opetukseen ja työskentelyyn, kirjallisten- ja verkossa suoritettavien opintojen suorittaminen sekä aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätyöskentelyyn. Maksimissaan yhden lähiopetuspäivän poissaolo sallitaan, ja tämä poissaolo korvataan korvaavin tehtävin verkko-opintoina.

Jos opiskelija haluaa, hyväksytty suoritus opinnoista voidaan viedä valtakunnallisen Koski-järjestelmään.

Sisältö

Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan perusteet koulutusohjelma on täydennyskoulutusohjelma (20 op), jossa osallistujat saavat kattavan koulutuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen.

Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa (www.positiivinenoppiminen.fi).

Koulutuksen pääsisällöt ovat:

 • Positiivisen psykologian teoria ja käytäntö
 • Aikuisen hyvinvointi-interventiot
 • Positiivisen pedagogiikan asenne
 • Ratkaisukeskeinen valmentava vuorovaikutus ja opetus
 • Laaja-alaiset hyvinvointitaidot
  • Onnellisuustaidot
  • Vahvuustaidot
  • Läsnäolotaidot
  • Tunnetaidot
  • Ajattelutaidot
  • Itsensäjohtamisen taidot
  • Ihmissuhdetaidot
  • Vuorovaikutustaidot
  • Ratkaisemistaidot
  • Tavoittelun ja unelmoinnin taidot

Hinta

1790 €, laskutetaan kolmessa erässä

Ilmoittaudu

13.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.