Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan perusteet 20 op

09.02.2024–08.11.2024 Oulu, Verkossa

Opinnot ovat alkaneet, mutta vielä ehdit mukaan! Seuraava tapaaminen on 22.3.

Aika

9.2.–8.11.24

Paikka

Oulu

Kenelle

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille

Ilmoittautuminen

Vielä ehdit mukaan!

Hinta

1790 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

Perjantaina 9.2.2024 klo 13.30–19.30 Oulu

Perjantaisin 22.3., 3.5., 14.6.2024  klo 13.30–19.30 verkko

Perjantaisin 6.9., 4.10., 8.11.2024 klo 13.30–19.30 verkko

Toteutustapa on muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

Koulutuspaikka kerrotaan tarkemmin kutsussa. Koulutus koostu lähiopetuspäivästä, verkkotapaamisista sekä itsenäisestä opiskelusta verkko-opintoina.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, esimerkisi koulukuraattoreille tai -psykologeille, opinto-ohjaajille, nuoriso-ohjaajille, sosiaalialan työntekijöille tai mielenterveyden parissa työskenteleville.

Kouluttaja

Pääkouluttajana toimii Susanna Heikari
Kasvatustieteiden maisteri, KM
Positive Education Oy:n osakas, kouluttaja ja kehittäjä
Sertifioitu CFM-Mindfulnessohjaaja
Luokanopettaja
Steinerpedagogi
MB Master Coach
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja
Hyvinvointiopetuksen kehittäjä
Yli 10 vuoden kokemus opettajan ja kouluttajan työstä eri aihealueiden tiimoilta

Muita kouluttajia ovat Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen, Sanna Kumpu ja Päivi Kärki.

Tavoitteet

Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija osaa mm.

 • analysoida, esitellä ja soveltaa positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmentavan vuorovaikutuksen sisältöjä, teorioita ja menetelmiä asiantuntevasti
 • toteuttaa omaa opetustaan ja ohjaustaan positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen menetelmillä
 • johtaa omaa hyvinvointiaan sekä soveltaa positiivisen psykologian tieteen mukaisia hyvinvointi-interventioita omaan elämäänsä
 • suunnitella, kehittää ja luoda oppilaiden ikä- ja taitotasoon sopivia erilaisiin laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyviä tuntisuunnitelmia, opetustuokioita, oppisisältöjä ja oppitunteja
 • suositella erilaisia hyvinvointi-interventioita ja -harjoituksia sekä vakuuttaa ammatillista ympäristöä hyvinvointitaitojen ja positiivisen pedagogiikan tärkeästä asemasta oppimisen tukena.

Lue tarkemmat osaamistavoitteet täältä.


Suoritustavat ja arviointikriteerit

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen lähikoulutuspäivien opetukseen ja työskentelyyn, kirjallisten- ja verkossa suoritettavien opintojen suorittaminen sekä aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätyöskentelyyn. Maksimissaan yhden lähiopetuspäivän poissaolo sallitaan, ja tämä poissaolo korvataan korvaavin tehtävin verkko-opintoina.

Jos opiskelija haluaa, hyväksytty suoritus opinnoista voidaan viedä valtakunnallisen Koski-järjestelmään.

Sisältö

Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan perusteet koulutusohjelma on täydennyskoulutusohjelma (20 op), jossa osallistujat saavat kattavan koulutuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen.

Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa (www.positiivinenoppiminen.fi).

Koulutuksen pääsisällöt ovat:

 • Positiivisen psykologian teoria ja käytäntö
 • Aikuisen hyvinvointi-interventiot
 • Positiivisen pedagogiikan asenne
 • Ratkaisukeskeinen valmentava vuorovaikutus ja opetus
 • Laaja-alaiset hyvinvointitaidot
  • Onnellisuustaidot
  • Vahvuustaidot
  • Läsnäolotaidot
  • Tunnetaidot
  • Ajattelutaidot
  • Itsensäjohtamisen taidot
  • Ihmissuhdetaidot
  • Vuorovaikutustaidot
  • Ratkaisemistaidot
  • Tavoittelun ja unelmoinnin taidot


Haluatko tietää lisää koulutuksesta?

Katso Hyvinvointiopetus ruokkii oppimisen iloa infon tallenne (katsottavissa 22.3.24 saakka)
https://ppkyo-fi.zoom.us/rec/share/xJJw_A43WY2aik7i43oq27E_-S-7OFAqQmgXYHXQ5zzStFHF-uLQpCd33JDzPGZ1.E5w9eoBkoD2gh49P

Hinta

1790 €, laskutetaan kolmessa erässä

Ilmoittaudu

22.1.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus on alkanut, mutta vielä ehdit mukaan! Ilmoittaudu ennen seuraavaa opetuskertaa, joka on 22.3.

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (22.1.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Miksi osallistua koulutukseen?

Koulutuksessa opit mm.

 • toteuttamaan opetustasi ja ohjaustasi positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen menetelmillä

 • ratkomaan valmentavan ja dialogisen vuorovaikutusmenetelmän avulla konflikteja, ongelmia ja haasteita

 • johtamaan omaa hyvinvointiasi

 • käyttämään hyvinvointi-interventioita omassa elämässäsi ja oppilaiden kanssa

 • suunnittelemaan laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyviä tuntisuunnitelmia, opetustuokioita, oppisisältöjä ja oppitunteja.

Palautteita

Sain koulutuksesta huikean määrän uusia työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen niin työssäni kuin omassa elämässäni. Koulutus antoi paljon uutta energiaa, iloa ja työkaluja hyvän elämään!

Koulutus oli monin tavoin elämän mullistava ja parasta, mitä minulle on aikoihin tapahtunut. Opin hyvinvointitaitojen opiskelun myötä paljon itsestäni ja sain sekä tietoa että työkaluja oman hyvinvointini vahvistamiseen, lisäämiseen ja ylläpitämiseen. Oman hyvinvointini lisäksi myös ammatillinen osaamiseni on kehittynyt paljon viimeisen vuoden aikana. Työni yläkouluikäisten oppilaiden kanssa tuntuu entistä merkityksellisemmältä, ja olen huomannut, että asenteeni ja ajatukseni opettajana olemiseen ovat koulutuksen ansioista muuttuneet. Olen saanut vuoden aikana hyvät tiedot, taidot ja edellytykset opettaa hyvinvointitaitoja lapsille ja nuorille sekä edistää hyvinvointia kouluyhteisössä. Hyvän huomaaminen ja sen vahvistaminen tuntuu tärkeältä <3

Koulutusohjelma ei ole ollut minulle hyödyllinen vain työn näkökulmasta, sillä on ollut valtava merkitys omassa elämässänikin. Koulutuksen myötä olen pysähtynyt miettimään enemmän omaa hyvinvointia ja alkanut arvostaa sitä. Tärkeintä onkin pitää ensin itsestä huolta, sen jälkeen on helpompi auttaa muitakin. Elämääni on tullut säännöllisiä läsnäoloharjoituksia, olen oppinut arvostamaan enemmän itseäni ja omia taitojani. Vuorovaikutukseni läheisten ihmisteni kanssa on parantunut ja pystyn suhtautumaan asioihin enemmän ratkaisukeskeisesti. Polulla itseni kanssa on vielä paljon tutkittavaa, mutta onneksi on elämä aikaa.

Koulutusohjelmasta on ollut minulle paljon hyötyä työssäni erityisoppilaiden kanssa. Koulutusohjelma antoi valmiita, helposti toteutettavia ja sovellettavia ideoita opetustyöhön ja oppilaiden kohtaamiseen. Koulutusviikonlopun jälkeen saattoi mennä maanantaina töihin ja ottaa ideat heti käyttöön. Koulutusohjelman myötä olen ajatellut työtäni ja oppilaiden kohtaamista hyvin monelta näkökannalta, mikä on auttanut minua löytämään sen omimman tavan olla opettaja. Luokassani on lisääntynyt läsnäoloharjoitukset, ratkaisukeskeinen ohjaus sekä vahvuus- ja tunnetaitokeskustelut.

Koulutusohjelman käytännönläheisyys on ehdotonta plussaa. Kaikki koulutusviikonloppujen materiaalit, ideat ja ajatukset voi ottaa saman tien käyttöön. Kattavat ja monipuoliset materiaalit, joiden pohjalta pystyy opettamaan hyvinvointitaitoja pitkään ja syvällisesti.

Kouluttajat olivat ensiluokkaisia; positiivisia, ammattitaitoisia ja viisaita. Myös ryhmä, sen tuki, dynamiikka ja yhteiset jaetut onnenhetket tekivät hyvää sielulle.