Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op (UEF)

Aika ja paikka

Ylivieska, Kevät 2018 tai Syksy 2018 , tarkentuu myöhemmin.
Verkkojakso ja tentti

Tavoitteet

Opiskelijalla on kokonaisukuva yksilön elämänkulkuun ja kehitykseen vaikuttavisita tekijöistä ja iän myötä tulevista ruumiillisista,  kognitiivisista ja psykologisista muutoksista. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suun terveyden ja liikunnan vaikutukset iäkkään ihmisen terveyteen ja tiedostaa myös psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden merkityksen yksilön hyvinvoinnille. Opiskelija tunnistaa keskeisiä toimintakyvyn  arvioinnin osa-alueita, menetelmiä ja mittareita.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru