Ideasta käsikirjoitukseksi - aineopintojen seminaari 10 op (TY)

Oulu

Aika ja paikka

Ideasta käsikirjoitukseksi - aineopintojen seminaari 10 op
- Syksy 2025 - kevät 2026, aika tarkentuu myöhemmin
- Seminaari-istunnot (Zoom) ja itsenäinen työskentely

Kouluttaja

Tietokirjailija, FT Jyrki Korpua

Sisältö

Ilmoitetaan myöhemmin