Integratiivinen lasten ja nuorten rentoutusohjaajan koulutus 10 op

18.11.2024–14.01.2025 Oulu, Verkossa

Lasten ja nuorten jatkuva stressitaso on tutkitusti korkealla, mikä voi vaarantaa heidän hermostojen, aivojen, kognitiivisten taitojen sekä persoonallisuuden vakaata kehitystä sekä altistaa psyykkisille ongelmille, kuten ahdistukselle, masennukselle sekä tunnetason ja itsesäätelyn ongelmille tulevaisuudessa.

Tämä koulutus perehdyttää sinut stressinhallinnan, itsesäätelyn, rentoutumisen, läsnäolon taitoihin sekä kehollisten ja somaattisten taitojen pariin, joilla voit tukea niin omaa kuin lasten ja nuorten psykofyysistä hyvinvointia voimavarakeskeisen ja traumasensitiivisen lähestymistavan menetelmillä yksilö- ja ryhmäohjauksessa sekä interventiona terapeuttisessa työnkuvassa.

Aika

18.11.24–14.1.25

Paikka

Oulu / verkossa

Ilmoittautuminen

28.10. mennessä

Hinta

890 € / 980 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Ilmainen webinaari koulutuksesta kiinnostuneille
ma 21.10.24 klo 18.00!


Ilmoittaudu webinaariin viimeistään to 17.10. laittamalla viestiä sähköpostiin: eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Koulutuksen aikataulu

Etäjakso 1: ma 18.11.24 klo 17.00–20.15

Lähijakso 1: la–su 23.–24.11.24 klo 10.00–17.00

Etäjakso 2: ti 3.12.24 klo 17.00–20.15

Lähijakso 2: la­–su 14.–15.12.24 klo 10.00–17.00

Etäjakso 3: ti 14.1.25 klo 17.00–20.15


Lähijaksot järjestetään Oulussa, tarkempi paikka ilmoitetetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsukirjeessä.

Etäjaksot toteutetaan Zoom-verkkokokousympäristössä, voit osallistua opetukseen omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi käsin. Tarvitset sitä varten internet-yhteyden, mikrofonin ja kameran.

Kohderyhmä

Opettajat ja kasvatustyöntekijät, sosiaali- ja terveysalan työntekijät, lastensuojelun-, mielenterveys- ja kuntoutuspalvelujen työntekijät, terapeutit (mm. psyko-, trauma-, lyhyt-, ergo-, keho- ja taideterapeutit), tunnetaitovalmentajat, rentoutus- ja mindfulness-ohjaajat, nuorisotyöntekijät, kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat sekä vanhemmat, jotka haluavat saada tukea omaan vanhemmuuteen, rentoutumiseen, stressinsäätelyyn ja psykofyysiseen hyvinvointiin sekä läsnäolon- ja tunnetaitoihin.

Kouluttaja

Sonja Kemppainen SEP-traumaterapeutti (kansainvälinen lisenssi), fysioterapeutti, joogaopettaja (RYT), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), Body Mind -ohjaaja, Ayurveda terapeutti, Vital Coach, pilatesohjaaja sekä tanssi- ja ilmaisuterapeutti.

Laajaan osaamiskattaukseen kuuluu mm. joogaterapia (RYS), Touch for Health -terapia, kognitiivinen psykoterapia, HOT-terapia, keholliset- ja kehoterapeuttiset menetelmät sekä rentoutus-, hengitys-, ja läsnäolomenetelmät (AT, BS, PMR, MBSR).

Sonja on kokonaisvaltaisen joogaohjaajan koulutuksen, kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen sekä kokonaisvaltaisen lapsijoogaohjaajan koulutuksen kehittäjä ja pääkouluttaja. Hän on toiminut 15 vuoden ajan yhteistyössä useiden Suomen kesäyliopistojen kanssa, ja kehittänyt koulutuksia vuosien varrella. Uudistuneet koulutukset sisältävät traumasensitiivisen työnotteen.

Sonja on kouluttanut traumaterapeutteja, psykologeja ja ammattihenkilöitä kehollisessa
työskentelyssä tukemaan mm. vaikeasti traumatisoituneiden sekä pakolaisten terapeuttista
kohtaamista. Hän on ollut myös yhteistyössä lääkärin, traumaterapeuttien ja koulujen
kanssa niin kansainvälisesti kuin Suomessa auttaen ylivilkkaita ja käytöshäiriöisiä lapsia sekä traumatisoituneita lapsia ja nuoria.

Lisätietoa kouluttajasta löydät täältä.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija

 • on kerryttänyt konkreettisia työkaluja, joilla tukea lapsia ja nuoria selkeästi askel askeleelta koulutuksen menetelmiä ja harjoitteita hyödyntäen.

 • on kerryttänyt konkreettisia työkaluja, joilla huolehtia omasta stressinsäätelystä, rentoutumisesta ja palautumisesta sekä työssä jaksamisesta.

 • ymmärtää stressin vaikutukset kehoon, mieleen, tunnetasoon, käytökseen sekä aivojen ja hermoston toimintaan, sekä osaa soveltaa näitä tietoja käytännössä kohderyhmään tai -henkilöön soveltuvasti

 • on saanut valmiudet tukea lapsia ja nuoria aivojen ylikuormitukselta mm. tukemalla olemisen tilaa ja vahvistamalla luontaisia rentoutumisen ja läsnäolon taitoja.

 • tietää, kuinka aktivoida neurobiologisen turvajärjestelmän ja luoda turvan tilan kokemuksen lapsille ja nuorille sekä itselleen.

 • osaa ottaa käyttöön kognitiivisia ja mentalisaation menetelmiä, joilla luodaan uusia, positiivisia mielen- ja ajatuksen malleja sekä joustavampaa suhteessaoloa omiin reaktioihin, käytökseen sekä vuorovaikutussuhteeseen muiden kanssa.

 • ymmärtää koulutuksen menetelmät ja sisällön teoriatasolla ja osaa ottaa niitä käyttöön käytännön tasolla kohderyhmän tai henkilön ikäryhmän ja taitotasoon soveltuvasti.

 • ymmärtää, miten auttaa lapsia ja nuoria voimavarakeskeisesti sekä traumasensitiivisen lähestymistavan näkökulmasta ja osaa ottaa niitä käyttöön työssään. Osallistujat, joilla on pohjakoulutuksena terapeutin koulutus (esim. lyhytterapia, psykoterapia, traumaterapia) voivat integroida koulutuksen sisältöä työhönsä mm. asiakastapaamisissa tai terapeuttisissa yksilö- ja ryhmänohjauksissa.

Sisältö

Koulutus koostuu laajasta teorian ja käytännön materiaalista, joka antaa opiskelijalle valmiudet selkeään teoriatason ymmärrykseen sekä käytännön tason kokemukseen. Koulutussisältö tukeutuu tieteelliseen ja neurobiologisesti tutkittuun tietoon sekä käytännössä toimiviksi todettuihin metodeihin.

Koulutus koostuu kolmesta rinnakkaisesta osa-alueesta:

 • Osallistujan omien resurssien, stressin-, itsesäätelyn sekä rentoutumisen-, kehotietoisuuden-, ja mentalisaation taitojen oppiminen. Näin oppilas saa tukea omaan työssä jaksamiseen ja psykofyysiseen hyvinvointiin.

 • Ammatillinen täydennyskoulutus: tuet lapsia ja nuoria Integratiivisen rentoutusohjaajan menetelmillä yksilö- ja ryhmänohjauksissa tai interventiona terapeuttisesessa työnkuvassa.

 • Uusien opittujen taitojen myötä kyky toimia kanssasäätelijänä  ja muodostaa positiivista, pedagogista vuorovaikutussuhdetta lapsiin ja nuoriin.

 

Koulutuksessa perehdyt:

 • Voimavarakeskeisen ja traumasensitiivisen lähestymistavan menetelmiin

 • Tutkittuihin ja toimiviksi todettuihin rentoutusmenetelmiin ja harjoitteisiin tukemaan luontaisia rentoutumisen taitoja

 • Positiivisen, pedagogisen, resurssoivan ja kanssasäätelevän vuorovaikutussuhteen luomiseen sekä integrointiin toimiessa lasten ja nuorten kanssa

 • Läsnäolo-, rentoutus-  ja mentalisaation menetelmiin sekä vireystasoa sääteleviin harjoitteisiin

 • Visualisointiin ja sen merkitykseen psykologisena tekijänä

 • Stressin ja traumaattisen stressin teorioihin (esim. Polly Vagal -teoria) ja stressin säätelyjärjestelmiin

 • Resilienssi-ikkunan kasvattamisen, stressin- ja vireystason säätelyn menetelmiin

 • Hengityksen fysiologiaan ja psykologiaan sekä sen merkitykseen psykofyysisen hyvinvoinnin edistäjänä

 • Kehollisiin ja somattisiin menetelmiin, jotka auttavat rauhoittamaan stressin ja trauman aiheuttamaa hälytystilaa sekä vahvistavat kehomieli-yhteyttä

 • Ankkuroiviin, maadoittaviin ja sääteleviin menetelmiin, jotka tukevat turvan tilan luomista

 • Neurobiologian, biopsykologian ja aivotutkimuksen teorioihin ja niiden integroimiseen käytännön työhön

 • Ohjelmien ja kokonaisuuksien luomiseen huomioon ottaen kohderyhmän tai -henkilön taitotason ja ikäluokan

 • Ohjauksen menetelmiin yksilö- ja ryhmänohjauksessa


Koulutus sisältää 4 lähiopetuspäivää Oulussa ja 3 etäopetuskertaa verkossa sekä 5 vertaisryhmätapaamista koulutusmoduulien välissä (osallistujat sopivat ajat itsenäisesti).

Hinta

 • 28.10. mennessä ilmoittautuville Early Bird -hinta 890 €
 • 29.10.–18.11. ilmoittautuville 980 €

Koulutushintaan sisältyy etä- ja lähiopetusjaksot sekä kattava materiaali sähköisessä muodossa.

Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä:

1. erä 445 €, eräpäivä 11.11.24
2. erä 445 €, eräpäivä 2.1.25

29.10. ja sen jälkeen ilmoittautuville erät ovat 490 € ja 490 €.

Jos haluat laskutuksen isommissa erissä, kirjaa toiveesi ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Lisätietoja laskutukseen. Laskutusasioissa sinua auttaa Sirpa Vesala, sirpa.vesala@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2206.

Ilmoittaudu

28.10.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen voi ilmoittautua myös 28.10. jälkeen, mikäli paikkoja on vapaana. Huomioithan edullisemman hinnan hyvissä ajoin ilmoittautuville.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautteita Sonjan muista koulutuksista

Suurenmoinen koulutus ja ammattitaitosi on hämmästyttävä! Odotin tältä koulutukselta paljon, mutta sain vielä enemmän :) Kiitos!

-Taina

Kiitos koulutuksesta! Sain juuri sen mitä tulin hakemaankin! Varmuutta harjoitusten ohjaukseen ja tämä kokemus on ollut suureksi avuksi asiakastyössä etenkin trauma-asiakkaiden kanssa!

- Miia

Olen erittäin tyytyväinen koulutukseen. Tietoa ja kokemusta laaja-alaisesti kehon ja mielen koko alueelta. Ei mitään " höttöä" koulutuksessa, vaan kaikki perustui tieteelliseen tutkittuun pohjaan. Olen erittäin tyytyväinen ja voin suositella koulutuksiasi hyvällä mielellä kaikille.

- Kirsi

Koulutussisältö on hyvin laaja ja olen saanut paljon tukea ja ymmärrystä neurologisen kuntoutuksen työnkuvaan. Traumasensitiivinen lähestymistapa on erinomainen ymmärtää omien asiakkaiden kanssa työskennellessä.  

-Pauliina