Italian alkeiskurssi I 5 op (OY) - AY905008Y

Verkossa

Corso per principianti 1

Aika

Syksy 2024, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

Avautuu myöhemmin tällä sivulla

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena syksyllä 2024. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kevään aikana.

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet. Kurssi ei edellytä aiempia italian kielen opintoja.

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija

  • selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa
  • ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä
  • hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita
  • hallitsee perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä pari- ja ryhmätyöskentelyä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, digitaaliset tehtävät. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys, paikka prepositiot, modaalit verbit, c´è ci sono rakenteet.

Taitotaso
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Toteutustavat
52 tuntia opetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti

Arviointi
Asteikolla 0-5

Tentti
Tentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaali
Rosa Daghetti & Katriina Veikkolainen. Si parte! 1, Italiaa aikuisille. 2019. Kpl 1-5.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Hinta

160 €

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin tällä sivulla. Voit halutessasi jättää yhteystietosi ja saat ilmoituksen, kun ilmoittautuminen kurssille avautuu.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.