Italian alkeiskurssi II 5 op (OY) - AY905007Y

05.08.2024–11.09.2024 Verkossa

Corso per principianti 2

Aika

5.8.–11.9.2024

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Italian alkeiskurssi I suorittaneet tai vastaavat taidot

Ilmoittautuminen

Kurssi toteutuu, vielä ehdit mukaan! Ilmoittaudu viimeistään 23.6.24

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena 5.8.–11.9.2024 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.00–20.30
Tentti ke 11.9. klo 17.00–20.30

Kohderyhmä

Italian alkeiskurssi I suorittaneet tai vastaavat taidot omaavat henkilöt.

Kouluttaja

HuK Satu Perttunen

Tavoitteet

Alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija

  • selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa
  • ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä
  • hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita
  • hallitsee perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. kahvilassa, ravintolassa, asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, digitaaliset tehtävät, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet: sivulauserakenteita, possessiivit, suora objektit, piacere verbi, kestopreesens, indefiniittipronominien käyttö, passato prossimo.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1/A2

Toteutustavat
52 tuntia opetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti.

Arviointi
Asteikolla 0-5

Tentti
Ke 11.9. klo 17.00–20.30 (viimeisen opetuskerran aikana)
1. uusinta pe 11.10. klo 17.00–20.00
2. uusinta pe 8.11. klo 17.00–20.00

Oppimateriaali
Rosa Daghetti & Katriina Veikkolainen. Si parte! 1, Italiaa aikuisille. 2019. Kpl 6-10.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

Kurssi toteutuu, vielä ehdit mukaan! Ilmoittaudu viimeistään 23.6.24

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on määräpäivään mennessä riittävästi. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.