Italian jatkokurssi III 5 op (OY) - AY00AR59

Verkossa

Corso Intermedio 3

Aika

Kevät 2025, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Paikka

Verkossa

Kohderyhmä

Italian alkeiskurssit I ja II sekä Italian jatkokurssit I ja II suorittaneet henkilöt

Ilmoittautuminen

Avautuu myöhemmin tällä sivulla

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Etäopetuksena keväällä 2025. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Alkeis- ja jatkokurssit I ja II tai vastaava taso (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2)

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on kehittää ja parantaa suullista ja kirjallista tuottamista, kehittää kuullun ymmärtämistä ja laajentaa sanavarastoa. Kurssin käytyään opiskelija selviytyy tavanomaisissa keskustelu- ja puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin verran myös oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan ymmärrettävää ja sujuvaa tekstiä. Hän osaa kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Italian kulttuurista, elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseään kiinnostavista aihepiireistä.

Sisältö

Kurssilla tehdään suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, rakenneharjoituksia sekä kirjoitusharjoituksia ja tutustutaan Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuunteluiden ja projektitöiden avulla. Aihepiireinä ovat mm. ympäristönsuojelu, luonto, elämän eri vaiheet, yhteiskunta, lomanvietto sekä italialainen kirjallisuus ja musiikki.
 
Kieliopista käsitellään mm. konjunktiivin eri aikamuotoja ja käyttöä, passiivia, yhdistettyjä pronomineja, liittokonditionaalia, liittofutuuria, lauseenvastikkeita, ehtolauseita ja epäsuoraa kerrontaa.

Toteutustavat
52 tuntia kontaktiopetusta ja 81 tuntia itsenäistä työskentelyä. Opiskelijan työtä yhteensä 133 tuntia.

Suoritustavat
Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolovaatimus vähintään 80 %) ja harjoituksiin, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja suullinen lopputentti.

Arviointi
1–5/HYL. Jatkuva arviointi. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja suullinen lopputentti. Tarkemmat arviointikriteerit annetaan kurssilla. Lue lisää opintosuoritusten arvioinnista yliopiston verkkosivulta. https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Oppimateriaali
Ciro Imperato, Katri Kuusela ja Sari Meurman: Italiano per passione

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Hinta

160 €

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin tällä sivulla. Voit halutessasi jättää yhteystietosi ja saat ilmoituksen, kun ilmoittautuminen kurssille avautuu.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.