Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op (OY) - AY700634P

17.09.2024–11.08.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ti 17.9.24 klo 18.00-18.45 Zoomissa (ei tallenneta)

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää filosofian keskeisten kysymysten ja suuntausten historiaa antiikista 1900-luvulle sekä tuntee alan keskeisten klassikkojen ajattelua.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Tentti ma 7.10.24 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 27.1.25 klo 17.0020.00
2. uusinta ma 11.8.25 klo 17.0020.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

Valitse suoritettavaksi kaksi kirjaa alla olevista vaihtoehdoista:

  • Rydenfeld, Henrik ja Kovalainen, Heikki (toim.). 2010. Mitä on filosofia? Helsinki: Gaudeamus
  • Määttänen, Pentti. 2011. Filosofia – Johdatus Peruskysymyksiin. Helsinki: Gaudeamus
  • Väyrynen Kari. 2019. Viisauden haaste. Metafilosofinen johdatus filosofiaan. Jyväskylä: University of Jyväskylä
  • Williamson, Timothy. 2018. Doing Philosophy: From Common Curiosity to Logical Reasoning. Oxford: Oxford University Press

Huomioitavaa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu kokonaisuuden pääsivulle myöhemmin: www.ppkyo.fi/fi/filosofia-perusopinnot-25-op-oy/