Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op (UEF)

18.09.2018–07.05.2019 Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska, Syksy 2018

Oppimistehtävät palautetaan viimeistään verkkotenttipäivänä Moodle-oppimisympäristöön.

Lukuvuoden 2018-2019 verkkotenttipäivät ovat:
ti 18.9.18
ti 27.11.18
ti 26.2.19
ti 7.5.19

Tiedot luennoista ja niiden ajankohdista löytyvät WebOodista.

Kouluttaja

TT Ilkka Huhta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä kirkkohistorian tieteellisenä tutkimusalana, tuntee kirkkohistorian yleiset tieteelliset lähestymistavat, tuntee kristinuskon historian pääpiirteet keskiajan lopulle saakka.

Sisältö

Sisältö:
Opintojakson aikana perehdytään tieteelliseen kirkkohistorian tutkimukseen ja historiallisiin lähestymistapoihin kristinuskon historiaan varhaiskirkon ajoista keskiajan lopulle

Opintojakso muodostuu kolmesta osasta:
Oppimistehtävä A
Oppimistehtävä B
Verkkotentti C

Oppimistehtävät A ja B laaditaan erillisten ohjeiden mukaisesti ja palautetaan yhdellä kertaa Moodlessa viimeistään tenttipäivänä, jolloin opiskelija suorittaa opintojakson verkkotentin C.

Kirjallisuus:

Tentittävä kirjallisuus:
T. Heikkilä & M. Lehmijoki–Gardner, Keskiajan kirkko. 432 s.
M. Marty, Kristitty maailma. Kristinuskon globaali historia. 57–298 s. (224 s.)

Oppimistehtävä A:
1. Teologia. Johdatus tutkimukseen, toim. P. Luomanen (2001), s. 7–11, 65–90 (31 s.) tai Teologia. Johdatus tutkimukseen, toim. A. Raunio & P. Luomanen (2010), s. 8–13, 78–109 (38 s.)
2. K. Arffman, Kristinuskon historia, s. 9–13 (5 s.)
3. M. Marty, Kristitty maailma. Kristinuskon globaali historia, s. 5–55, 299–303 (56 s.)
4. T.Heikkilä M. Lehmijoki-Gardner, Keskiajna kirkko.  s. 432 s.

Oppimistehtävä B 1. K. Arffman, Kristinuskon historia, s. 1–124. 2. M. Marty, Kristitty maailma. Kristinuskon globaali historia. s. 57–145.