Johdatus luovaan kirjoittamiseen 2 op (TY) - LUKI1234

27.09.2024–28.09.2024 Oulu

Aika ja paikka

Kurssi on osa Johdatus kirjoittamiseen 5 op -opintojaksoa

* Johdatus luovaan kirjoittamiseen (2 op), 9 t
- 27.-28.9.24, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-13.30 (Zoom)

Kouluttaja

Kirjailija, HM Anne Lukkarila

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu luovaan kirjoittamiseen sekä itseensä kirjoittajana.

Sisältö

Kurssilla kokeillaan kirjoitusharjoitusten avulla erilaisia luovan kirjoittamisen työtapoja ja tutustutaan palautteenannon perusteisiin. Lukemalla, keskustelemalla ja luentoja kuuntelemalla opiskelija saa kosketuksen erilaisiin kirjoittamisen lajeihin.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen sekä vastuuopettajan määräämät kirjalliset ja suulliset harjoitukset.

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuuden lukeminen, harjoitustehtävät, ryhmätyöskentely.

Oppimateriaali

Opiskelija tutustuu vastuuopettajan valitsemiin kirjoitusoppaisiin sekä kaunokirjallisiin teksteihin.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja paneutuneeseen palautteenantoon osallistumisena.