Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op (OY) - AY700680P

12.12.2023–23.09.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ti 12.12.23 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet

Sisältö

Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 15.1.24 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 15.4.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 23.9.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus
Markku Oksanen & Marjo Rauhala-Hayes (toim.). Ympäristöfilosofia.
TAI
Kari Väyrynen. Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin.