Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op (OY) - AY700680P

20.05.2024–04.11.2024 Verkossa

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet.

Sisältö

Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksen esseenä, hänen tulee sopia asiasta erikseen opettajan kanssa.

Tentti ma 5.8.2024 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 23.9.2024 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 4.11.2024 klo 17.00–20.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

Valitse toinen alla olevista teoksista.

  • Markku Oksanen & Marjo Rauhala-Hayes (toim.). Ympäristöfilosofia.
    TAI
  • Kari Väyrynen. Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta viimeistään 26.4.2024:
https://www.ppkyo.fi/fi/elamankatsomustieto-perusopinnot-25-op-oy-aya113301/