Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op (OY) - AY700680P

10.12.2024–22.09.2025 Verkossa

Aika ja paikka

10.12.24–22.9.25 välisenä aikana

Jakson aloitusluento järjestetään ti 10.12.24 klo 17.00–17.45 Zoomissa (ei tallenneta). Osallistuminen aloitusluennolle on vapaaehtoista.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet.

Sisältö

Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Verkkotentin tai esseepalautuksen ajankohta
Tentti ma 13.1.25 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 14.4.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 22.9.25 klo 17.00–20.00

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus
Markku Oksanen & Marjo Rauhala-Hayes (toim.). Ympäristöfilosofia.
TAI
Kari Väyrynen. Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta.