Johtaminen digitaalisissa sote-palveluissa, 5 op - AY00AM20 (OY)

11.03.2024–28.04.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 11.3.-28.4.2024.

Webinaarit:
to 14.3. klo 16.30-18.00
to 25.4.2024 klo 16.30-19.00

Kouluttaja

TtM Sirpa Kekäläinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa johtamisen erityispiirteitä digitalisoituneessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • tunnistaa digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollisuudet ja haasteet johtamisessa.

Sisältö

  1. Digitaalisen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen erityispiirteet ja johtamisosaaminen.
  2. Johtaminen muuttuvissa digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.
  3. Digiosaamisen johtaminen digitalisoituneessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Suoritustavat

Hyväksytty suoritus edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista verkkotyöskentelyyn ja oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Toteutustavat

Opintojakso sisältää yhteensä 135 h itsenäistä opiskelua verkko-opintoina.

Kirjallisuuteen ja muuhun oppimateriaalin perehtyminen, soveltuvan kirjallisuuden tiedonhaku ja kriittinen arviointi, aktivoivat opetusmenetelmät ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kirjallisuus, tieteelliset julkaisut, materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Lisätiedot

Soveltuu opintokokonaisuutena terveystieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon sivuaineeksi (SA2023SOTEDIGI) tai yksittäisenä opintojaksona vapaasti valittaviin opintoihin.

Arviointiasteikko

HYV/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.