Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö 5 op (OY) - AY694532S

17.04.2024–30.05.2024 Verkossa

Aika ja paikka

HUOM! Aikataulu on muuttunut.

17.4. - 30.5.24
Zoom ja Moodle

Jakson aloitusluennot:
ke 17.4. ja 24.4.24 klo 17.00-17.45, Zoom
Luennot tallennetaan ja ovat katsottavissa myöhemmin.

Kouluttaja

FM, tohtoriopiskelija Marja Nousiainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida journalistien toimintaa journalismin eettisten ohjeiden ja keskeisen viestintää koskevan lainsäädännön pohjalta. Opiskelija osaa erottaa toisistaan journalismin juridiset, eettiset ja moraaliset kysymykset. Opiskelija osaa selittää tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön erityisesti teksti- ja kuvamateriaalin julkaisemisen suhteen ja osaa soveltaa sitä toimittajan työhön liittyvissä julkaisupäätöksissä.

Sisältö

Viestinnän sisäinen normisto ja sääntely (Julkisen sanan neuvosto, Lehtimiehen ohjeet ja Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstö) sekä viestinnän lait ja säännöt. Erityisesti kiinnitetään huomiota tekijänoikeuksiin ja saavutettavuuteen.

Suoritustapa

Case-tehtävä, vertaisarviointi, tentti ja osallistuminen verkkokeskusteluun

Arviointi: 0–5, jossa 0 = hylätty

Oppimateriaali

Kirjallisuus:

- Korpisaari, Päivi: Johdatus viestintäoikeuteen (2016) TAI vaihtoehtoinen teos: Pesonen, Pirkko: Viestintäoikeuden käsikirja (2011) soveltuu korvaamaan Korpisaaren.
- Nordenstreng, Kaarle (toim.). Sananvapaus Suomessa (2015); Verkossa: https://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/sananvapaus-suomessa TAI vaihtoehtoinen teos: Pesonen, Pirkko. Viestinnän lait (2017)

Nettilähteet ja oheislukemisto:

Näitä voi valita oman kiinnostuksensa ja ammatillisten tarpeidensa mukaan. Käydään läpi tarkemmin kun kurssi alkaa.
- Journalistin ohjeet : https://jsn.fi/journalistin-ohjeet/

Muu materiaali:

- Moodlessa oleva materiaali