Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö 5 op (OY) - AY694532S

09.04.2025–21.05.2025 Verkossa

Aika ja paikka

9.4.–21.5.25 välisenä aikana Zoomissa ja Moodlessa.

Jakson aloitusluennot järjestetään ke 9.4.25 klo 17.00–17.45 sekä ke 16.4.25 klo 17.00–17.45. Luennot tallennetaan ja ovat katsottavissa myöhemmin.

Kouluttaja

FM, tohtoriopiskelija Marja Nousiainen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida journalistien toimintaa journalismin eettisten ohjeiden ja keskeisen viestintää koskevan lainsäädännön pohjalta. Opiskelija osaa erottaa toisistaan journalismin juridiset, eettiset ja moraaliset kysymykset. Opiskelija osaa selittää tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön erityisesti teksti- ja kuvamateriaalin julkaisemisen suhteen ja osaa soveltaa sitä toimittajan työhön liittyvissä julkaisupäätöksissä.

Sisältö

Viestinnän sisäinen normisto ja sääntely (Julkisen sanan neuvosto, Lehtimiehen ohjeet ja Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstö) sekä viestinnän lait ja säännöt. Erityisesti kiinnitetään huomiota tekijänoikeuksiin ja saavutettavuuteen.

 

Suoritustapa ja arviointi

Case-tehtävä, vertaisarviointi, tentti ja osallistuminen verkkokeskusteluun

Arviointi
0–5, jossa 0 = hylätty

Oppimateriaali

 • Kirjallisuus:
  • Korpisaari, Päivi: Johdatus viestintäoikeuteen (2016) TAI vaihtoehtoinen teos: Pesonen, Pirkko: Viestintäoikeuden käsikirja (2011) soveltuu korvaamaan Korpisaaren.
  • Nordenstreng, Kaarle (toim.). Sananvapaus Suomessa (2015); Verkossa: https://ekirjasto.kirjastot.fi/ekirjat/sananvapaus-suomessa TAI vaihtoehtoinen teos: Pesonen, Pirkko. Viestinnän lait (2017)
 • Nettilähteet ja oheislukemisto:
  • Näitä voi valita oman kiinnostuksensa ja ammatillisten tarpeidensa mukaan. Käydään läpi tarkemmin kun kurssi alkaa.
  • Journalistin ohjeet : https://jsn.fi/journalistin-ohjeet/
 • Moodlessa oleva materiaali