Kielenhuolto 5 op (OY) - ay694937P

Verkossa

Aika ja paikka

Syksy 2024, aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Verkko-opinnot

Tavoitteet

Opiskelija osaa korjata kieltä itsenäisesti alan kirjallisuuden avulla.

Sisältö

Kielenhuollon perusteet, Kielitoimiston ohjepankki ja sen käyttö

Suoritustapa

Luennot (8 tuntia), harjoitukset (20 tuntia), kirjallisuus (27 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (80 tuntia), tentti.

Harjoitustunneilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Asteikolla 0-5
Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Suosituksena: Suomen kielen rakenne

Oppimateriaali

Verkkomateriaali ja kurssilla erikseen sovittava kirjallisuus.