Kielifilosofia 5 op (OY) - AY700632A

06.11.2023–26.08.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kielifilosofian luonteeseen ja keskeisiin ongelmiin.

Sisältö

Kielifilosofia

Verkkotentti tai essee
Ma 6.11.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 26.2.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 26.8.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

LUETTAVA KAKSI KIRJAA

1) VALITSE YKSI SEURAAVISTA:
- Lycan, William G. 2018. Philosophy of Language: A Contemporary Introduction. London: Routledge.
TAI
- Morris, M. 2007. An Introduction to Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press
TAI
- Devitt, Michael and Sterelny, Kim. 1999. Language and Reality. Blackwell.

2) JA SEURAAVA KIRJA:
- Raatikainen, Panu (toim.) 1997. Ajattelu, kieli, merkitys. Analyyttisen filosofian avainkirjoituksia. Helsinki: Gaudeamus.