Kielifilosofia 5 op (OY) - AY700632A

04.11.2024–25.08.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kielifilosofian luonteeseen ja keskeisiin ongelmiin.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Tentti ma 4.11.24 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 24.2.25 klo 17.0020.00
2. uusinta ma 25.8.25 klo 17.0020.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

  • Raatikainen, Panu (toim.) 1997. Ajattelu, kieli, merkitys. Analyyttisen filosofian avainkirjoituksia. Helsinki: Gaudeamus.

Sekä lisäksi yksi seuraavista:

  • Lycan, William G. 2018. Philosophy of Language: A Contemporary Introduction. London: Routledge.
  • Morris, M. 2007. An Introduction to Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press
  • Devitt, Michael and Sterelny, Kim. 1999. Language and Reality. Blackwell.

Huomioitavaa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu kokonaisuuden pääsivulle myöhemmin: www.ppkyo.fi/fi/filosofia-aineopinnot-35-op-oy/