Kirjallisuuden praktikum I 5 op (OY) - AY687171P

14.05.2024–19.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Info-luento ti 14.5. klo 16.30-18.00

Praktikum-kokoontumiset:
pe 7.6. klo 16.30-19.00
la 8.6. klo 10.00-12.30
pe 14.6. klo 16.30-19.00
la 15.6. klo 10.00-12.30
ti 18.6. klo 16.30-19.00
ke 19.6.2024 klo 16.30-19.00

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Ilmari Leppihalme

Tavoitteet

Kurssi johdattaa opiskelijan kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteoksiin sekä kirjallisuuden tarkkalukuun ja tulkintaan eli kirjallisuusanalyyttisten käsitteiden soveltamiseen käytännössä. 
Jakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittamisen ja keskustelun avulla analysoida sanataidetta, tarkkalukea tekstejä (etenkin kertomakirjallisuutta) kirjallisuustieteellisiä peruskäsitteitä käyttäen sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. Hän osaa jäsennellä kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteoksista niiden rakenteellisia, temaattisia ja myös tärkeimpiä kontekstuaalisia piirteitä.

Sisältö

Kurssilla keskitytään kirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan perehtymällä kotimaisiin modernin kirjallisuuden klassikoihin, kirjoittamalla tekstin analysointitehtäviä ja keskustelemalla teksteistä ryhmässä. Kirjallisuuden lajeista pääpaino on kertomuksen analyysissa. Samalla harjoitellaan kirjallisuustieteellisen esseen kirjoittamista.

Toteutustapa

Opettajan ohjeistama keskustelullinen työskentely ja harjoitustyöt.

Oppimateriaali

Tenttiin tai esseetä/harjoitteita varten luetaan yhdeksän teosta alla mainituista sekä teoksesta Johdatus kirjallisuusanalyysiin (toim. Mäkikalli & Steinby) osio ”Kertomakirjallisuus”.

Aho: Papin tytär (jos tämä, myös seuraava)
Aho: Papin rouva (jos tämä, myös edellinen)
Teuvo Pakkala: Lapsia tai Pikku ihmisiä
Edith Södergran: Tulevaisuuden varjo tai Samlade dikter
Aino Kallas: Sudenmorsian
Katri Vala: Kaukainen puutarha ja Pesäpuu palaa (lasketaan yhtenä)
Emil Diktonius: Janne Kuutio (Janne Kubik)
Pentti Haanpää: Kenttä ja kasarmi
F. E. Sillanpää: Ihmiset suviyössä
Lauri Viita: Moreeni
Väinö Linna: Tuntematon sotilas
Marja-Liisa Vartio: Hänen olivat linnut
Timo K. Mukka: Maa on syntinen laulu
Tove Jansson: Muumilaakson marraskuu (Sent i november)
Christer Kihlman: Ihminen joka järkkyi (Människan som skalv)
Joni Skiftesvik: Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja
Rosa Liksom: Yhden yön pysäkki tai Kreisland
Kari Hotakainen: Bronks
Lars Sund: Puodinpitäjän poika (Lanthandlerskans son)
Pirkko Saisio: Pienin yhteinen jaettava - Arto Salminen: Lahti

HUOM: Listan vanhempaa, tekijänoikeuksiltaan vanhentunutta kirjallisuutta löytyy usein sähköisenä ilmaiseksi osoitteesta http://www.doria.fi/handle/10024/91449 tai http://www.gutenberg.org.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Praktikum-työskentely, tuotetut tekstit

Praktikumin arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteistön soveltamiseen harjoitusesseissä ja muissa harjoitustöissä sekä keskusteluissa; päätelmien teksti- ja kontekstisidonnaisuuteen; pohdiskelun tarkoituksenmukaisuuteen, moniulotteisuuteen ja jäsentyneisyyteen; dialogiseen panokseen ryhmässä sekä aktiivisuuteen. Muiden suoritustapojen arvioinnissa sovelletaan vastaavia perusteita.

Esitietovaatimukset

Edeltävinä tai rinnakkaisina opintoina Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 1; Kirjallisuushistoria 1 ja 2.

Arviointiasteikko

1-5/HYL