Kirjallisuuden praktikum II 5 op (OY) - AY687172P

16.05.2024–17.08.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Info-luento to 16.5. klo 16.30-18.00

Praktikum-tapaamiset:
pe 2.8. klo 16.30-19.00
la 3.8. klo 10.00-12.30
pe 9.8. klo 16.30-19.00
la 10.8. klo 10.00-12.30
pe 16.8. klo 16.30-19.00
la 17.8.2024 klo 10.00-12.30

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Ilmari Leppihalme

Tavoitteet

Kirjallisuuden klassikkotuntemuksen syventäminen ja analysointitaitojen edelleen kehittäminen. Kirjallisuudentutkimuksen metodikirjoon perehtyminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee entistä konkreettisemmin kirjallisuuden klassikoita ja niiden pääpiirteitä. Hän kykenee analysoimaan kertomakirjallisuuden rakenteiden ohella myös lyriikan ja draaman rakenteita. Hän osaa harkita, mitä kirjallisuudentutkimuksen analysointi- ja tulkintatapoja kaunokirjallisten tekstien tulkintaan voi kulloinkin soveltaa.

Sisältö

Kurssilla keskitytään kirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan perehtymällä yleisen modernin kirjallisuuden klassikoihin (kertomakirjallisuuden ohella lyriikkaan ja draamaan) sekä niitä koskien lyhyehköihin tutkimusteksteihin. Praktikumissa kirjoitetaan valittua näkökulmaa kehittelevä, esseetä artikkelimaisempi tulkinnallinen kokonaisuus, joka käyttää avukseen ohjaajan ehdottamaa tutkimuskirjallisuutta ja jota työstetään praktikumin aikana.

Toteutustapa

Opettajan ohjeistama keskustelullinen työskentely ja harjoitustyöt.

Oppimateriaali

Sovitaan opintojakson alkaessa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Praktikum-työskentely, tuotetut tekstit

Praktikumin arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteistön soveltamiseen harjoitusesseissä ja muissa harjoitustöissä sekä keskusteluissa; tutkimuskirjallisuuden hyödyntämisen tapaan; päätelmien teksti- ja kontekstisidonnaisuuteen; pohdiskelun tarkoituksenmukaisuuteen, moniulotteisuuteen ja jäsentyneisyyteen; dialogiseen panokseen ryhmässä sekä aktiivisuuteen.

Esitietovaatimukset

Kirjallisuuden praktikum 1 taustalukemisineen sekä Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 1. Lisäksi edeltävinä tai rinnakkaisina opintoina Kirjallisuushistoria 1 ja 2.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.