Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 1, 5 op (OY) - AY687101P

17.05.2024–10.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Luennot:
pe 17.5. klo 16.30-19.45
la 18.5. klo 10.00-13.15
la 25.5. klo 10.00-13.15
pe 31.5. klo 16.30-19.45

Harjoitukset verkossa ajalla 17.5.-10.6.2024.

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Ilmari Leppihalme

Tavoitteet

Tutustuminen kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin ja niiden soveltamiseen kirjallisten tekstien analysoinnissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueita, teoriaa sekä metodeja. Hän osaa lisäksi käyttää ja soveltaa kirjallisuuden tulkintaan liittyvää terminologiaa myös käytännön tekstianalyysissä.

Sisältö

Teoreettiset, metodologiset ja terminologiset perusvalmiudet.

Toteutustapa

Luennot, harjoitustehtävät ja lopputentti.

Tenttiajat

Ma 17.6., ti 6.8. tai ma 16.9.2024 klo 17.00-20.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Oppimateriaali

Kirjallisuudentutkimuksen perusteiden oppikirjallisuutta, joka ilmoitetaan luennolla.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.