Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle 5 op (OY) - AY687154P

22.05.2024–12.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30-18.30 ajalla 22.5.-12.6.2024

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Silja Kukka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuushistorian periodisaation sekä kirjallisuudenlajien muotoutumista ja kehitystä antiikista 1700-luvulle.

Sisältö

Kirjallisuudenhistorian keskeiset periodit ja kirjallisuudenlajien kehitys antiikista 1700-luvulle.

Järjestämistapa

Etäopetus

Toteutustapa

Luento ja kirjatentti

Oppimateriaali

Ilmoitetaan luennoilla.

Suoritustavat

Luento ja kirjatentti

Esitietovaatimukset

Edeltävinä tai rinnakkaisina opintoina Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet, Kirjallisuuden praktikum I

Tenttiajat

To 27.6., ti 20.8. tai ma 23.9.2024 klo 17.00-20.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.