Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään 5 op (OY) - AY687155P

05.08.2024–26.08.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30-18.30 ajalla 5.-26.8.2024

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FT Silja Kukka

Tavoitteet

Opintojakso johdattaa opiskelijan kirjallisuushistorian perusteisiin romantiikasta nykypäivään. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata eri kirjallisuudenlajien ja tyylisuuntien kehitystä romantiikasta nykypäivään.

Sisältö

Kirjallisuushistorian periodit ja keskeisten lajien kehitys romantiikasta nykypäivään.

Järjestämistapa

Etäopetus

Toteutustapa

Luento ja kirjatentti

Oppimateriaali

Ilmoitetaan luennolla.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento ja kirjatentti

Esitietovaatimukset

Edeltävinä tai rinnakkaisina opintoina Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 1, Kirjallisuuden praktikum I, Kirjallisuushistoria 1, Kirjallisuuden praktikum 2

Tenttiajat

Ma 9.9., ma 14.10. tai ma 18.11.2024 klo 17.00-20.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.