Kirjoittaminen julkaistavaksi 5 op (TY) - LUKI1209

16.12.2022–31.07.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opiskelijan oman aikataulun mukaan opintojen aikana

Kouluttaja

FT, tutkija Kasimir Sandbacka:
- artikkelipaja

Kirjailija Anne Lukkarila:
- verkkokirjoittaminen, tietokirjoittaminen, proosa

Sanataideohjaaja, kirjailija, yhteistötaiteilija Timo Harju:
- lyriikka

Näytelmäkirjailija, ohjaaja, dramaturgi Janne Rosenvall:
- draama

Tavoitteet

Yksi kirjoittamisen opiskelun tavoitteista voi olla valmius julkiseen toimintaan esim. kirjailijana tai vapaana toimittajana.

Sisältö

Osallistu keskusteluun kirjoittamalla. Jaa tietoa. Vaikuta. Julkisuuteen kirjoittamista voi harjoitella verkossa tai kirjoittamalla lehtiin tai esimerkiksi blogiin.

- Artikkelipaja: Opiskelijat kirjoittavat artikkeleja pyrkien myös löytämään niille julkaisukanavan. Artikkeli on olennainen osa ei-fiktiivisen kirjoittamisen harjoittelua. Tavoitteena on harjaantua kirjoittamaan useisiin lähteisiin tukeutuen rajatusta näkökulmasta ja väitteitä perustellen.

- Verkkokirjoittaminen: Tavoitteena osallistua johonkin verkossa tapahtuvaan kirjoittamisprojektiin ja tunnistaa verkkokirjoittamisen haasteita ja mahdollisuuksia oman kehittymisen ja kirjoittamisen suuntautumisen kannalta.

- Muut lajit (proosa, tietokirjoittaminen, draama, lyriikka): Suppeat, muutaman liuskan tekstit, julkaisukanavaa ei tarvitse olla tiedossa. Jos haluat tehdä näistä lajeista laajemman kokonaisuuden, tee se seminaarijakson puitteissa.

Opintosuoritukset

Itsenäinen työskentely opettajan ohjauksessa

Arviointi: 0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (20 op),jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista.