Klassinen teos ja sen tulkinta 5 op (OY) - AY700638P

09.01.2024–09.04.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Yhteiset seminaari-istunnot Zoomissa.

ti 9.1.24 klo 17.00-18.30
aloitusistunto

ti 6.2.24 klo 17.00-18.30
tutkimussuunnitelmien esittely

ti 2.4. ja ti 9.4.24 klo 17.00-20.00
töiden käsittely

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija oppii lukemaan ja tulkitsemaan itsenäisesti filosofian klassikkoja sekä valmistamaan pienimuotoisen tutkielman rajatusta teemasta ja keskustelemaan siitä ryhmässä.

Sisältö

Tutkielman laatiminen ja osallistuminen seminaari-istuntoihin

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Opettajan ilmoittama kirjallisuus