Klassinen teos ja sen tulkinta 5 op (OY) - AY700638P

07.01.2025–08.04.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Yhteiset seminaari-istunnot Zoomissa seuraavasti:

Ti 7.1.25 klo 17.0018.30
Aloitusistunto

Ti 4.2.25 klo 17.0018.30
Tutkimussuunnitelmien esittely

Ti 1.4. ja ti 8.4.25 klo 17.0020.00
Töiden käsittely

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija oppii lukemaan ja tulkitsemaan itsenäisesti filosofian klassikkoja sekä valmistamaan pienimuotoisen tutkielman rajatusta teemasta ja keskustelemaan siitä ryhmässä.

 

Suoritustapa ja arviointi

Tutkielman laatiminen ja osallistuminen seminaari-istuntoihin.

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

Opettajan ilmoittama kirjallisuus

Huomioitavaa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu kokonaisuuden pääsivulle myöhemmin: www.ppkyo.fi/fi/filosofia-perusopinnot-25-op-oy/