Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op (OY) - AY700686A

19.02.2024–28.10.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ma 19.2.24 klo 17.00-17.45 Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ympäristöä ja kulttuuria hahmottavan filosofian ja etiikan keskeistä problematiikkaa.

Sisältö

Suoritustapa

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 18.3.24 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 20.5.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 28.10.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus

Kyllönen Simo ja Oksanen Markku. Ilmastonmuutos ja filosofia.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.