Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5 op (OY) - AY700686A

17.02.2025–03.11.2025 Verkossa

Aika ja paikka

17.2.25–3.11.25 välisenä aikana

Jakson aloitusluento järjestetään ma 17.2.25 klo 17.00–17.45 Zoomissa (ei tallenneta). Osallistuminen aloitusluennolle on vapaaehtoista.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ympäristöä ja kulttuuria hahmottavan filosofian ja etiikan keskeistä problematiikkaa.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksen esseenä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Verkkotentin tai esseepalautuksen ajankohta
Tentti ma 24.3.25 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 19.5.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 3.11.25 klo 17.00–20.00

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus

  • Kyllönen, S. ja Oksanen M. 2020. Ilmastonmuutos ja filosofia.

Sisältö

 

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta.